Turistický průvodce

na Sedlčansku

MUZEA A SKANZENY

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY, Tyršova 136, Sedlčany

Moderně uspořádaná stálá expozice, zaměřená na sedlčanský region, prezentuje mj. osobnosti rybníkáře Jakuba Krčína a hudebního skladatele Josefa Suka. Sál v přízemí muzea slouží k pořádání krátkodobých výstav a zároveň jako muzejní kavárna s Wi-Fi připojením.

 mapa web 

MUZEUM BALONOVÉHO LÉTÁNÍ, Chotilsko 14, Nový knín

Historie létání horkovzdušných balonů a vše o balónech. Pořádání krátkodobých výstav.

 mapa  web 

MUZEUM KŘÍŽOVNICKÝ ŠPÝCHAR, Prostřední Lhota 1, Novy Knín

Expozice představuje v širokém záběru život obyvatel venkova ve Středním Povltaví na přelomu 19. a 20. století.

 mapa  web 

MUZEUM - PAMÁTNÍK VÍTKOVCŮ, Komenského 21, Sedlec-Prčice

Muzeum rodu Vítkovců– pánů erbu růže, pivovar.

 mapa web 

MUZEUM ZLATA, nám. Jiřího z Poděbrad 47, Nový Knín

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny obce, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

 mapa web 

 SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC, Vysoký Chlumec

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 18. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve Středním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

 mapa web 

VÁCHŮV ŠPEJCHAR v Drážkově, Svatý Jan - Drážkov 10

Chráněná kulturní památka, jejíž historie sahá až do 13. a 14. století. Špýchar se od roku 2001 postupně rekonstruoval. V prostorách špýcharu je muzeum se zaměřením na obtížný život lidí ve Středním Povltaví krátkodobých výstav.

 mapa web 

ZÁMKY

CHATEAU RADÍČ, Radíč 1

Barokní zámek Radíč je ideálním místem pro rodinné výlety s dětmi. Můžete si vybrat ze tří zážitkových programů s prohlídkou zámku všemi smysly.

 mapa web 

ČERVENÝ HRÁDEK, Sedlčany

Původně vodní tvrz ze 13. století. Nynější podobu zámku vtiskl na konci 19. století architekt Jan Kotěra. V součastnosti je veřejnosti přístupný udržovaný park se psím hřbitovem.

 mapa 

ZÁMEK VRCHOTOVY JANOVICE

Zámek Vrchotovy Janovice byl původně vodní tvrzí. Zámek byl několikrát přestavován až do pol. 19. stol., kdy získal nynější novogotickou podobu. Poslední majitelka Sidonie Nádherná se velmi věnovala umění, jejími hosty byli např. malíř Max Švabinský, německý básník R. M. Rilke nebo rakouský žurnalista, dramatik a básník Karl Kraus. Návštěva zámku nabízí kromě dočasných výstav - i prohlídku stálých expozic Národního muzea: "Společnost v Čechách 19. století","Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice" a "České zvonařství". Anglický park je celoročně přístupný.

 mapa web 

PÁMÁTKOVÉ OBJEKTY

HRADIŠŤKO

Pomník na památku sestřelených amerických letců za 2. světové války.

 mapa 

HUSOVA KAZATELNA

Chráněný přírodní výtvor, žulový viklan s hlubokou mísou na temeni spočívá na nepatrné základně. Podle pověsti zde kázal M. J. Hus. V okolí se nalézají zajímavé balvany lidově pojmenované (Čertův kámen, Žába, Hřib).

 mapa 

HUSOVA LÍPA

Torzo lípy velkolisté 700 - 800 let na návsi obce Úklid. Pamětní deská sděluje, že podle tradice pod ní kázal M. J. Hus.

 mapa 

KELTSKÉ OPPIDUM HRAZANY

Zbytky opevněného keltského sídliště z doby laténské.

 mapa 

KŘEČOVICE

Kostel sv. Lukáše, na hřbitově hrob hudebního skladatele J. Suka. V obci Sukovo muzeum a rodná světnička s expozicí houslisty J. Suka (skladatelova vnuka). Za obcí Sukova alej a mohyla. Místo natáčení mimo jiné filmu Vesničko má středisková.

 mapa 

KŘEPENICE

Renesanční tvrz Jakuba Krčína, veřejnosti nepřístupná.

 mapa 

MASARYKŮV PAMÁTNÍK U DOUBRAVICE

Místo prvních manévrů čs. armády v roce 1922 za osobní účasti prezidenta ČSR T. G. Masaryka.

 mapa  

NAHORUBY - HOLÝ VRCH

Památník připomínající první husitskou bitvu 4. listopadu 1419.

 mapa 

OSTROMEČ

Pozůstatatky středověkého hradu, dobytého a zbořeného v r. 1435.

 mapa 

TŘEBNICE

V barokním třebnickém zámku se narodil polní maršál Jan Josef Václav Radecký z Radče. Významná postava napoleoných válek - v bitvě u Lipska velel vítězné rakouské armádě.

 mapa 

VRŠKÁMEN

Granodioritový balvan zvaný též Čertův kámen, chráněný přírodní výtvor.

 mapa 

VRŠKAMÝK

Zřícenina královského hradu založeného Václavem I. v první polovině 13. století. Hrad je pro veřejnost otevřen nepřetržitě, vyhlídková věž a prodej suvenýrů dle možností provozovatele.

 mapa 

ZVĚŘINEC

Zřícenina hradu ze 14. st., opuštěného v 2. pol.15. st. Za Václava ze Zvěřince zde podle tradice pobýval a v okolí kázal M. J. Hus. Pamětní deska K. H. Máchy.

 mapa 

TECHNICKÉ PAMÁTKY

STOKA U NEDRAHOVIC

Stoka stará více než 520 let odvádí přebytečnou vodu z Velkého rybníka u Nových Dvorů do níže položeného Plužince.

 mapa  

ŠTOLA JOSEF, Chotilsko - Smilovice 93

Exkurse do štoly Josef, která byla vyražena počátkem 80.let 20. století v rámci geologického průzkumu zlatonosných ložisek v oblasti Psí hory u Slapské přehrady. Prohlídky se konají od 1. 5. do 31. 10. pouze pro skupiny, termín prohlídky je nutné vždy předem dohodnout e-mailem na stola.josef@ceg.fsv.cvut.cz.

 mapa web 

VĚTRNÝ MLÝN U PŘÍČOV

Torzo větrného mlýnu holandského typu. Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu v Evropě. Lokalita je volně přístupná.

 mapa 

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY

ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA, Kosova Hora

Nově zrekonstruovaná synagoga od června 2011.

 mapa  

ROZHLEDNY

DRAHOUŠEK U OSEČAN

Rozhledna Drahoušek se nachází na stejnojmenném kopci (504m n.m.). Výška rozhledny je 48 metrů.

 mapa 

DRTINOVA ROZHLEDNA

Drtinova rozhledna leží na vrchu Besedná (495 m n.m.) u Chotilska. Výška rozhledny je 21 m.

 mapa 

KUNÍČEK U PETROVIC

Rozhledna Kuníček stojí pod vrchem Hodětín (572 m n.m.) nedaleko Petrovic. Výška rozhledny je 60,02 m.

 mapa 

LANGOVA ROZHLEDNA – ONEN SVĚT U LAŠOVIC

Dřevěná Langova rozhledna, vysoká 15 m stojí v nadmořské výšce 627 m. Z rozhledny je výhled na Orlickou přehradu, zámek Orlík, Temelín, Střední Povltaví, Středočeskou pahorkatinu, Kovářsko, Krásnohorsko, panorama Šumavy a Novohradské hory.

 mapa web 

VESELÝ VRCH U MOKRSKA

Rozhledna leží na Veselém vrchu (489 m n.m.) u Mokrska. Výška rozhledny je 42 m. Při dobré viditelnosti jsou k vidění alpské štíty, Krkonoše nebo Šumava.

 mapa 

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, NAUČNÉ STEZKY A KŘÍŽOVÉ CESTY

ČERTOVO BŘEMENO

Žulový skalní útvar (715 m.n.m.) opředený pověstmi o čertovi.

 mapa 

ČERTOVO KOPYTO

Skála s mísovitými prohlubněmi, pod ní v potoce “kamenné srdce“.

 mapa 

DRBÁKOV - ALBERTOVY SKÁLY

Přírodní rezervace s naučnou stezkou s 11 zastávkami. Výhled na řeku a skaliska. Roste zde asi 1000 exemplářů tisu červeného a jiných vzácných rostlin. Hnízdiště výra velkého a výskyt mloka skvrnitého.

 mapa 

JESENICE - KŘÍŽOVÁ CESTA NA VRCH KALVÁRIE

Začíná u kostela Nejsvětější Trojice, doplněna je naučnou stezkou. Jesenickou křížovou cestu lemuje 17 křížů.

 mapa 

NS OPATA ZAVORALA

Trasa naučné stezky vede kolem vyhlídky opata Zavorala. Jedná se o jednu z nejkrásnějších vyhlídek na Vltavu v blízkosti soutoku potoka Mastníka a řeky Vltavy.

 mapa 

NS PETROVICKO - KRAJEM KAMENŮ

Stezka vede překrásnou krajinou Petrovicka. Celkově měří 27 km a na trase je rozmístěno 20 informačních tabulí. Tabule obsahují údaje o geologii, botanice, zoologii, historii a lidové architektuře.

 mapa 

NS PROF. FRANTIŠKA DRTINY

8 km dlouhá. Na osmi zastávkách připomíná zdejší působení rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, plaveckou a rybářskou historii regionu. Přibližuje svět hmyzu, lesního porostu, hub a živočichů Středního Povltaví.

 mapa  

NS VYMYŠLENSKÁ PĚŠINA

Přírodní rezervace s naučnou stezkou (4km). Výskyt vzácných rostlin a živočichů, socha sv. Jana Nepomuckého.

 mapa 

NS ZLATÉ PSÍ HORY

Naučná stezka – 7 km dlouhá. Je situována do oblasti, kde získávali zlato již Keltové. Na 12 informačních panelech připomíná zlatou historii regionu a podává přehled o zdejších ložiscích zlata.

 mapa 

PETROVICKÁ KAMENNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

Mezi vesničkami Kuní a Kuníček vede přibližně 2 km dlouhá kamenná křížová cesta.

 mapa 

POČEPICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

Křížová cesta vede severozápadně od Počepic při cestě od kostela sv. Jana Křtitele na vrch Radešín.

 mapa 

ZÁBAVA

ADVENTURE GOLF, Počepice 115

Golfové hřiště (18 jamek), plážový volejbal, tenis, restaurace.

 mapa web 

ČAPÍ HNÍZDO (EKOCENTRUM), Dvůr Semtín, Olbramovic.

Ekocentrum, malé ZOO Labyrint.

 mapa web 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ŠTĚTKOVICE A MODELÁŘSKÝ DOMEK, Štětkovice

Na dopravním hřišti si mohou návštěvníci zapůjčit elektrodžíp, šlapací traktor nebo koloběžku. Děti si tak reálně mohou vyzkoušet situace, které je v budoucnu jistě potkají při jízdě autem.

 mapa web 

LANOVÝ PARK SLAPY, Nebřich, tel. 602 185 231

Tři trasy dle obtížnosti a dětské lanové bludiště pro nejmenší.

 mapa web 

MĚŘÍN AQUACENTRUM, Jablonná nad Vltavou, Netvořice

Naleznete zde 25 m dlouhý, krytý, vyhřívaný bazén, 104 m dlouhý tobogán, whirpool pro deset osob, bazének s masážními proudy a vodopády, protiproud a dětské brouzdaliště.

 mapa  web 

MONÍNEC – LYŽAŘSKÉ A SPORTOVNÍ CENTRUM, Monínec 7, Sedlec - Prčice

Sportrelax centrum Monínec nabízí ubytování, restauraci a sportovní atrakce.

 mapa web 

NOVÁ A STARÁ ŽIVOHOŠŤ

V letní sezoně je zde možné kempování, koupání a přívoz.

 mapa (Nová Živohošť) 

 mapa (Stará Živohošť) 

OCHRANA FAUNY ČR, Hrachov 13

Exkurze v expozici volně žijících živočichů a sladkovodních ryb. Odborný výklad i časový harmonogram je vždy přizpůsoben věku dětí. (cca 90 min.).

 mapa web 

PIVOVAR VYSOKÝ CHLUMEC

Zájemcům o pivovarnictví nabízí pivovar cca hodinovou prohlídku. Součástí exkurze je návštěva varny, spilky a ležáckých sklepů. Prohlídky na následující týden je nutné objednat nejpozději do čtvrtka na tel. 318 865 574.

 mapa web 

TEPFAKTOR, Chotilsko

TEPfaktor je inspirován pevností Boyard v tématu pirátů z Karibiku. Čeká zde na vás spousta zajímavých úkolů na fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost. Možnost ubytování ve stylu Bora Bora.

 mapa web 

ZEMĚ RÁJ, Kovářov 201

Zážitkový park s více než stovkou různých her, hlavolamů a dobrodružných úkolů podporující kreativitu. Stylové občerstvení.

mapa web